BUSINESS COACHING

Business Coaching richt zich op zakelijk georiënteerde vraagstukken voor een individu of voor een groep. Dit zijn vaak strategische vraagstukken. Bijvoorbeeld vraagstukken op het gebied van van hoe kunnen we klantgerichter, duurzamer, innovatiever worden. Maar ook wat is onze missie, waarom bestaan we, wat willen we betekenen voor onze medewerkers, onze klanten, toekomstige klanten en onze omgeving.

De sessies vinden plaats in de natuur in binnen- of buitenland. Door los te komen van alledaagse dingen, even geen telefoon en alleen natuurlijke prikkels, kan er makkelijker tot de essentie gekomen worden. Binnen-sessies worden afgewisseld met buiten-sessies, al dan niet actief.

Afhankelijk van de vragen die er spelen wordt de aanpak afgestemd. Het verloop ziet er globaal als volgt uit. 

In de geheel vrijblijvende intake verkennen we samen het vraagstuk, de huidige situatie en de gewenste situatie. Na dat gesprek volgt een besluit of het zin heeft om dit traject te vervolgen. Indien het gevoel positief is, dan werk ik een voorstel uit over de aanpak. De ervaring leert dat er minimaal 4 dagdelen nodig zijn om te komen tot een goed plan. Als er gekozen wordt voor het buitenland dan zullen dat 2 aaneensluitende dagen zijn om de kosten binnen de perken te houden. Tijdens de sessies wisselen buiten en binnen elkaar af. In elke sessie worden er acties geformuleerd. De resultaten worden bij aanvang van de volgende sessie besproken.  

In de slotsessie wordt er besproken wat de vervolgstappen zijn. 

Samengevat:

  • Intake waarbij de situatie en de vraagstelling aan bod komen. Na afloop van deze intake wordt bepaald of het traject daadwerkelijk gestart gaat worden.

  • 4 sessies waarbij de vraagstelling centraal staat en er vanuit verschillende invalshoeken naar de vraagstelling gekeken wordt. Een sessie bestaat uit een combinatie van buitenzijn en samen sparren op een externe vergaderlocatie. Door afstand te nemen van alledaagse dingen komen tot nieuwe inzichten. Deze inzichten koppelen aan actie gericht leiderschap: doelen stellen!

  • een slotsessie waarbij wordt vastgesteld wat de vervolgstappen zijn.

Interesse? Vraag dan geheel vrijblijvend meer informatie aan of maak een afspraak.