De reis van de held. Stap 2: het overwinnen van de weerstand

Stap 2: het overwinnen van de weerstand

De roep nodigt de held uit iets te doen wat – vanuit zijn huidige referentiekader – helemaal niet kan. Je kennissen, familie, vriendenkring waartoe je behoort, veroordelen je en nemen het je kwalijk dat je ze wil verlaten. Eigenlijk ben je het ook wel een beetje met ze eens. Wie ben jij dat je je deze luxe denkt te kunnen veroorloven. De criticus in je viert hoogtij: het gaat vast niet lukken. Toegeven op dat moment is de weg van de minste weerstand. Herkenbaar?

Ik kan mijn bila nog goed herinneren toen ik mijn leidinggevende toestemming ging vragen voor 6 maanden onbetaald verlof om een reis te maken met mijn gezin. Een slapeloze nacht ging vooraf waar ik hand in hand met mijn interne criticus allerlei reacties verzon. Toen het moment daar was    vertelde hij me dat er duizend redenen zijn om iets niet te doen. Het gaat om die ene reden om het wél te doen. Die zorgt voor de sprankeling in je ogen.

Ook alle andere barrières zoals de onderwijsinspectie, de basisschool, de werkgever van mijn vrouw etc. Alle barrières die we bedachten waren er niet of vielen ontzettend mee. Iedereen reageerde eigenlijk wel positief. De weerstanden hadden we zelf bedacht. We waren zo verbaasd dat we reageerden van: ‘tja, nu moeten we wel…’  


Introductie

Stap 1